ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

SENIOR STYLIST

Με ανεπτυγμένο καλλιτεχνικό αισθητήριο και προϋπηρεσία σε μεγάλα art studios, είναι ο fashionista της ομάδας. Το ταλέντο του στο κούρεμα  αλλά και στο χρώμα, του δίνει την ταυτότητα του σύγχρονου επαγγελματία της ομορφιάς.